Univerzálne kĺbové nakladače AVANT s ručným ovládaním pojazdu

Avant svojou inovatívnou politikou vytvára možnosti plnohodnotného uplatnenia v praxi aj pre občanov s určitou fyzickou disfunkciou, s oslabenou funkciou nôh, alebo dokonca aj pre občanov odkázaných na invalidný vozík. Jedná sa o veľmi funkčné riešenie, ktoré dnesmôže byť súčasťou každého modelu série 200. Okrem iného umožňuje toto riešenie firmám zamestnať handicapovaných občanov a pritom dostať v kombináciis nakladačom Avant plnohodnotný výkon.

Nový Avant série 200 teda ako novinku ponúka vo svojej voliteľnej výbave aj možnosť ovládať pojazd stroja dopredu aj dozadu ručne, priamo z multifunkčnej páky– joysticku. Na joysticku je kolískový ovládač, priamo v dosahu palca ruky tak, aby bolo ovládanie pojazdu rukou veľmi prirodzené a súčasne tou istou rukou môže obsluha stroja pomocou joysticku ovládať aj ostatné funkcie ramena,či stroja. Táto funkcia dnes umožňuje aj handicapovaným osobám, alebo osobám so slabosťou nôh, plnohodnotne využívať nakladač Avant v praxi.

Spôsob ovládania pohonu je čisto na výbere obsluhy, vždy má možnosť zvoliť ovládanie pojazdu nohami, alebo ručne. Samotný výber medzi jednotlivými spôsobmi ovládania pojazdu sa vykoná jednoduchým prepnutím prepínača na palubnej doske stroja.Tento nápad,ovládať pojazd ručne, sme dostali už pred niekoľkými rokmi priamo od našich zákazníkov a vtedy sme vyrobili prvý nakladač s ručným ovládaním pojazdu. Akokoľvek to fungovalo, stále sme mali pocit, že celý systém má svoje rezervy a bolo ho nutné zlepšiť natoľko, aby práce s nakladačom boli čo najjednoduchšie aj pre ľudí, ktorí majú zníženú ovládateľnosť nôh, alebo majú nohy úplne nefunkčné.

Na jeseň roku 2016, na obchodnej výstave Rehacare v Nemecku, predstavila firma Avant Tecno úplne nový systém ručného ovládania pojazdu. V čase výstavy už bolo možné pojazd na nakladači Avant 200 veľmi jednoducho ovládať tak nohami, ako aj rukou,a tým bol náš dlhodobý cieľ splnený.Na obrázkoch môžete vidieť„otca“ celej tejto myšlienky, pána Berta Peina z Nemecka. Bert Pein je veľmi aktívny užívateľ nakladačov Avant a v minulosti už testova lprvotnú verziu ručného ovládania pojazdu na staršej sérii 200. Pán Pein je veľmi šťastný a vďačný, že sme vyrobili stroj, ktorý mu plnohodnotne umožňuje pracovať na jeho farme a to napriek disfunkcii jeho nôh.