silážne vidly

Búracie nožnice

Demoličné kliešte Avant C290 sú určené pre profesionálne demoličné práce. Demoličné kliešte sú schopné rozbiť betón, tehly atď. a tiež prestrihnúť oceľové výstuže v betóne na menšie časti.

  • Demoličné kliešte sú vybavené otočom, ktoré umožňuje polohovanie klieští počas práce. Strihacia sila klieští je automaticky ovládaná systémom nárastu sily, ktorý automaticky zvyšuje výkon a silu v závislosti na raste odporu. Rôzne typy vymeniteľných čelustí sú dostupné pre rôzne nároky na strižnú, či úchopovú silu.
  • Efektívne drvenie bez hluku a vibrácii
  • Vybavený s otočom pre dokonalé natočenie do ľubovoľnej polohy

 

SÉRIA 500, R, 600 & 700

otvorenie čeľustí440 mm
max. rezná sila130 t
max. drtiaca sila44 t
rotácia360 stup.
váha290 kg
katalóg č.A36492