Drážkovacia fréza 150

Pomocou Avant drážkovacej frézy jednoducho vyhĺbite rovné jamy bez zbytočného poškodenia zeme v okolí hĺbenia.

Doba prenájmuCena prenájmu so strojomCena prenájmu bez stroja
1 - 7 dní44,30 eur66,40 eur
8 - 14 dní42,90 eur61,7 eur
15 a viac dní41,60 eur57,10 eur
Zálohazáloha so strojom 620 eurzáloha bez stroja 1239 eur