Mulčovač - cepová kosačka 130

Cepová kosačka je bubnovým typom kosačky, ktorá je určená na kosenie vysokých trávnatých plôch, krovín, kosodreviny a náletovej vegetácie. S ľahkosťou seká do 20 mm hrubé vetvy drevín.

Doba prenájmuCena prenájmu so strojomCena prenájmu bez stroja
1 - 7 dní31,70 eur47,50 eur
8 - 14 dní30,70 eur44,20 eur
15 a viac dní29,80 eur40,80 eur
Zálohazáloha so strojom 443 eurzáloha bez stroja 886 eur