Podkop 210 so 400 mm lyžicou

Vhodný pre všetky výkopové práce do 2,1 m. Možnosť použitia 3 šírok lyžíc, veľmi ľahká a plynulá ovládateľnosť.

Doba prenájmuCena prenájmu so strojomCena prenájmu bez stroja
1 - 7 dní34,70 eur 52,10 eur
8 - 14 dní33,70 eur48,40 eur
15 a viac dní32,70 eur44,80 eur
Zálohazáloha so strojom 486 eurzáloha bez stroja 972 eur