Veľkoobjemová lyžica 1600, 610 litrov

Lyžice na ľahký materiál je určená pre manipuláciu so snehom, pilinami, hnojom, drevnou štiepkou a iným ľahkým materiálom.

Doba prenájmuCena prenájmu so strojomCena prenájmu bez stroja
1 - 7 dní5,50 eur8,30 eur
8 - 14 dní5,40 eur7,70 eur
15 a viac dní5,20 eur7,10 eur
Zálohazáloha so strojom 77 eurzáloha bez stroja 155 eur