Fréza na asfalt MP300

Veľmi robustné a efektívne pracujúce prídavné zariadenie, ktoré je ideálne na použitie pri opravách asfaltových ciest a chodníkov. Asfaltová fréza Avant je schopná odfrézovať asfalt až do hĺbky 120 mm. Opraví rýchlo a jednoducho výtlky, cestné výrezy, alebo aj rohy chodníkov. 

Unikátny spôsob uloženia rotora umožňuje v maximálnej miere využiť frézovaciu silu bubna tak, aby frézovanie bolo čo najrýchlejšie. Na frézovanie asfaltu a betónu sa používajú odlišné typy zubov.

Ako voliteľná výbava sa dá na fréze na asfalt použiť kropiaci systém. Montuje sa na frézu, je vybavený nádržou s objemom 120 l a postrekovacími dýzami (rovnakými ako u metiel so zberom), membránovým čerpadlom a čistiacim filtrom. Súčasťou oporného rámu nádrže je aj držiak na závažia, kde sa dajú dať až 3 ks závaží á 29 kg, čo zvýši tlak potrebný pri práci s tvrdým asfaltom. V prípade nutnosti bočného posunu je ako voliteľná výbava k dispozícii hydr. ovládaný adaptér posunu A37235. To si však vyžaduje voliteľný predný vývod hydrauliky na nakladači.

Technické informácie

Pracovná šírka300 mm
Celková šírka704 mm
Hĺbka brúsenia0–120 mm
Priemer bubna374 mm
Počet rezných zubov29 pcs
Výška435 mm
Dĺžka790 mm
Hmotnosť245 kg
KódA37376

Kropiaci systém A37386

  • Montuje sa na vrch frézy na asfalt 
  • Nádrž na vodu 120 l + postrekové dýzy (rovnaké ako na metle so zberom 1500 mm), membránové čerpadlo & čistiaci filter 
  • Max. 3 ks závaží Avant 29 kg A35957 môžu byť montované ako protizávažie na rám nádrže na vodu

 

Voľba zubov

Zuby na betón 66392

Zuby na asfalt (štandard) 66393

Kompatabilné modely