Adaptér bočného posuvu

Adaptér bočného posuvu je pevná doska, ktorá posúva prídavné zariadenie 60 cm doprava alebo doľava, závisiac od modelu. 60 cm adaptér bočného posuvu je vybavený dvomi rýchlo-upínacími konzolami, ktoré sa dajú namontovať na stroj spôsobom, že prídavné zariadenie je 60 cm na strane, alebo priamo v strede bez posunutia. 


Bočný posuvVýrobné č.
600 mm, doprava A37097
600 mm, doľavaA37166