Hydraulicky ovládaná zadná doska

Na hydraulicky ovládanej upínacej doske sú uzamykacie čapy ovládané hydraulicky priamo z kabíny nakladača. Tým pádom môže obsluha stroja bez vystupovania agregovať alebo odpojiť akékoľvek mechanicky poháňané prídavné zariadenie, čím výrazne zrýchli svoju prácu.

KOMPATIBILNÉ MODELY