Samonivelizácia ramena

Systém samovyrovnávania udržuje polohu prídavného zariadenia voči podložke stále v rovnakej pozícii, odhliadnuc od polohy ramena. Samovyrovnávanie je deaktivované v prípade, že sa zapne plávajúca poloha ramena.

KOMPATIBILNÉ MODELY