Signalizácia spätného chodu

Signalizácia spätného chodu jasným zvukovým signálom upozorňuje okolie na cúvanie nakladača.

KOMPATIBILNÉ MODELY