Adaptér bočného výsuvu

Adaptér bočného výsuvu

Adaptér bočného výsuvu je robustná platňa, ktorá posúva prídavné zariadenie o 40 cm alebo až o 60 cm doľava alebo doprava v závislosti na modeli. Model s bočným výsuvom 60 cm je vybavený s dvoma rýchloupínacími konzolami, ktoré sa montujú na stroj a umožňujú agregovať prídavné zariadenie tak, že je buď vysunuté 60 cm do strany, alebo je v strede a to bez bočného výsuvu.

Bočný výsuv Kód produktu
400 mm, vpravoA34893
600 mm, vpravoA37097
600 mm, vľavoA37166

HYDRAULICKÝ ADAPTÉR BOČNÉHO POSUVU

Hydraulický adaptér bočného posuvu ponúka jednoduchý a plynulý bočný posuv prídavného zariadenia, ovládaného priamo zo sedadla obsluhy. Pevná a robustná konštrukcia je vybavená aj mohutnými vodiacimi dráhami, ktoré je možné mazať. Rýchloupínacia platňa môže byť namontovaná v troch rôznych polohách: vľavo, vpravo, alebo v strede adaptéru. Toto dáva obsluhe 3 odlišné možnosti bočného posuvu: 500 mm doprava, alebo doľava, alebo 250 mm do oboch strán.

V prípade, že nakladač Avant pracuje s hydraulicky ovládanýmprídavným zariadením, ako je napr. kombinovaná lyžica 4 v 1, mulčovač, fréza a pod., tak je nutné, aby bol nakladač vybavený voliteľným predným dvojčinným hydraulickým okruhom, pomocou ktorého je adaptér bočného posuvu ovládaný.

  • Max. zaťaženie 1000 kg
  • Jednoducho ovládateľný, plynulý posuv prídavných zariadení do strán. Ovládanie z miesta obsluhy.
  • Bočný posuv max. 500 mm doprava, alebo doľava. Alebo 250 mm v oboch smeroch v závislosti na montáži adaptéru na upínaciu platňu 
Technické informácie
Šírka1270 mm
Výška434 mm
Dĺžka218 mm
Hmostnosť115 kg
KódA37235