rozmetadlo piesku a soli - centrifúga

Odstredivé rozmetadlo soli a piesku

Odstredivé rozmetadlo piesku a soli je tá správna voľba pre údržbu veľkých vonkajších priestorov v zimnom období. Šírka rozhadzovania rozmetadla je nastaviteľná od 2 do 6 metrov, čo garantuje rýchle a efektívne rozhadzovanie. Množstvo rozhadzovaného materiálu môže byť nastavené rýchlo a jednoducho na bočnej strane rozmetadla.

  • Rýchle rozmetanie na veľkých priestoroch
  • Vhodné pre presné šírenie rôznych sypkých materiálov
  • Manuálne nastviteľná šírka rozhadzovania
  • Zadná montáž je možná na sérii 700

SÉRIA 400, 500, R, 600 & 700

šírka rozptylu0,8 - 6 m
objem250 l
váha130 kg
max. náklad500 kg
* PREDNÁ MONTÁŽA21183
* ZADNÁ MONTÁŽ (SÉRIA 700)A36523

*) Zadná montáž k nakladaču je možná lenpri nakladačoch série 700. Vyžaduje si toupínaciu platňu na zadnej časti stroja (A36552)a prídavný hydraulický okruh v zadnej časti.

šírka rozptyluobjemváhamax. náklad* Zadná montáž (séria 700)
0,8 - 6 m 250 l130 kg500 kgA36523 *)A21183

Voliteľná výbava
Elektrické nastavovanie rozhadzovaného množstva A37301
*Nakladač musí byť vybavený súpravou na ovládanie elektrických funkcií prídavných zariadení 
Závesný miešač (na jemný piesok soľ) 65851 
Reťazový vibrátor/miešač (na štrk a na mix soľ/štrk) 66378

Kompatibilné modely

Kompatibilné

Adaptibilné

Nekompatibilné

220225225LPG313S320S420423520523525LPG528530R20R28R35630635640735745750755i760i850860ie5e6