rotačné brány

Rotačné brány

Rotačné brány Avant sú výborné zariadenie na  vyrovnávanie povrchu pôdy pred sejbou, na rovnanie záhrad, dvorov a všade tam kde povrch potrebuje byť perfektne rovný. Rotačné brány spracovávajú len vrchnú časť pôdy, výsledkom čoho je pôda pripravená na siatie. Požadovaný príkon od nakladača je nižší ako pri rekultivátore, čo dovoľuje pracovať vyššou rýchlosťou. Pracovná hĺbka je nastaviteľná pomocou utláčacieho valca, ktorý počas prevádzky urovnáva nakyprenú pôdu. Pomocou výsevnej jednotky (voliteľné príslušenstvo) je možné v pôde vytvoriť osevné lôžko a zasiať trávu na jeden pracovný prejazd. Rotačné brány sú najčastejšie používané na urovávanie ľahšej pôdy. Pôda zvyčajne nie je rozdrvená tak dôkladne a do takej hĺbky ako pri rekultivátore.

  • Profesionálne, efektívne náradie určené na vyrovnávanie pôdy
  • Vrchná vrstva urovnaná už po jednom prejazde
  • Voliteľná výsevná jednotka pripraví pôdu a zaseje na jeden prejazd
  • Vyžaduje si menší príkon ako rekultivátor
200, 400, 500, R, 600 & 700 série
modelprac. šírkašírka valcaprac. hĺbkaváhaváha s výsev. jedn.katalóg č.
12001050 mm1200 mm0 - 160 mm180 kgA21116
1350 1220 mm1350 mm0 - 160 mm220 kg260 kgA21077
15001400 mm1500 mm0 - 160 mm250 kg290 kgA21185
17001550 mm1700 mm0 - 160 mm280 kg320 kgA21431

Voliteľná výbava:
- Výsevná jednotka pre model 1350 mm (A21085)
- Výsevná jednotka pre model 1500 mm (A21193)
- Výsevná jednotka pre model 1700 mm (A415800)