uhlová radlica

Vyrovnávacie brány

Jednoduché a cenovo nenáročné prídavné zariadenie, ktoré je však veľmi užitočné  a efektívne pri  vyrovnávaní a planírovanie väčších plôch. S rovnacími bránami Avant môžete jednoducho a rýchlo urovnať piesok, štrk, pôdu, mulč atď. Rovnacie brány sú najčastejšie používané na:

  • urovnanie pôdy pred sejbou trávy
  • rovnomerné rozvrstvenie piesku
  • zrovnanie príjazdových ciest

Rovnacie brány tiež možno použiť na zdvíhanie materiálov ako napr. trávnatých kobercov, náradia atď.

Cenovo prístupné prídavné zariadenie na vyrovnávanie štrku a iných materiálov

Rovnacie brány nahradia takmer všetku manuálnu prácu pri rozhŕňaní alebo vyrovnávaní zeminy

400, 500, 600 & 700 SERIES
šírkaváhakatalóg č.
1200 mm85 kgA32411
1500 mm95 kgA33537