Adaptéry na montáž zariadení pre I. a II. sériu 200 a opačne

Dostupných je 5 rôznych adaptérov pre štandardnú upínaciu dosku Avant 200, série II (vyrábaných od 2016) a Avant 200 série I (vyrábaných od 2003 do 2015):

Prípad 1: Adaptéry s konzolou pre nakladač I. série 200 (model216/218/220):

1. Konzola A46529, ktorá sa privára na upínaciu dosku Avant 200,séria I

2. Adaptér A33126, ktorý sa priskrutkuje na štandardnú upínaciudosku Avant (má sivú farbu)

3. Adaptér A36826, ktorý sa na štandardnú upínaciu dosku Avantpripevní rýchloupínacími kolíkmi, rovnakými ako na upínacejdoske nakladača. Upínacia doska I. série 200 sa privarí na druhústranu adaptéra (má zelenú farbu). Táto možnosť je výhodnávtedy, keď má klient viacero zariadení so štandardnou upínacoudoskou a nechce skrutkovať sivý adaptér A33126 na všetkyzariadenia, alebo vtedy, ak sa menia prídavné zariadenia častejšie. 

Pre pripojenie hydraulických hadíc prídavných zariadení určenýchna nakladače Avant 200 série I, je potrebná spojovacia súprava A416760. Táto súprava obsahuje 3 rýchlospojky s ochrannými krytmia držiak hadíc na prídavnom zariadení. 

Prípad 2: Na Avant II. série 200 (alebo na iný model so štandardnou upínacou doskou) treba agregovať prídavné zariadenie s upínacou doskou I. série 200. K dispozícii sú tieto možnosti:

1. Adaptér A36825, ktorý sa priskrutkuje na zariadenie I. série 200 (sivý adaptér)

2. Adaptér A35590, ktorý sa namontuje na zariadenie I. série 200,pomocou rýchloupínacieho čapu, podobne ako upínacia doskazariadení I. série 200. Štandardná upínacia doska Avant sa privarína druhú stranu (zelený adaptér). Adaptér je užitočný v prípadoch,že je viacero zariadení I. série 200 a majiteľ nechce montovaťadaptér A36825 na všetky, alebo ak je nutné často meniť prídavnézariadenia. 

3. Adaptér A419705 na pripojeniehydraulických hadíc na multiconnectornakladača k zariadeniam I. série 200 sjednoduchými koncovkami. 

4. A412129 súprava na predĺženie hadíc, 3 ks, L=800 mm 

Pre tie prídavné zariadenia I. série 200, ktoré si vyžadujú dlhšiehadice, v prípade, že sa montujú na nakladače II. série 200. Napr.lyžica so zvýšeným vyklápaním, mini podkop, drapák, vŕtaciajednotka, kosačka, kosačka so zberom a pod. 

Kompatibilné modely

Kompatibilné

Adaptibilné

Nekompatibilné

Model220225225LPG313S320S420423520523525LPG528530R20R28R35630635640735745750755i760i850860ie5e6