Mininakladač Avant 420 - Ing. Jozef Formánek

Záhradnícka firma Ing. Jozef Formánek

Údržba, vysádzanie či rekultivácia trávnatých plôch si vyžaduje špeciálnu starostlivosť. Svoje o tom vie aj Ing. Jozef Formánek, majiteľ záhradníckej firmy nachádzajúcej sa neďaleko Nitry, ktorý sa tejto problematike venuje už takmer 20 rokov. 

Dôkladná starostlivosť, použitá technológia či kvalita prevedenej práce majú veľký vplyv na výsledný efekt. Veľmi dôležitým prvkom v celom procese však je i vhodne zvolená technika, ktorá sa môže výraznou mierou zasadiť o rýchlosť prevedenia, ekonomickú efektivitu a v neposlednom rade i pohodu pri vykonávanej činnosti. 

Práca Ing. Jozefa Formánka spočíva skutočne v širokom spektre činností. Jeho aktivity sú na jednej strane úzko späté s činnosťou svojej manželky, záhradnej architektky, ktorej sekunduje pri projekčných prípravách a návrhoch či rekonštrukciách rôznych historických parkov, mestských objektov, prípadne väčších firemných areálov. V kamennej predajni s rozsiahlym pozemkom sa potom venuje i predaju okrasných drevín, ovocných stromov, viničných štepov a doplnkového záhradníckeho sortimentu. Jednoducho povedané,všetko čo sa týka záhrady a záhradných potrieb nájdete práve tu. 

Vo svojej firme zamestnáva celkom 8 zamestnancov na stály pracovný pomer, no v lete, najmä pri sezónnych prácach sa tento počet často aj zdvojnásobí. „Máme už zabehnutý systém zamestnávania brigádnikov, kde sa nám poväčšine opakujú tí istí ľudia,“ hovorí Ing. Formánek. „Tak ako každá iná práca, aj táto má svoje špecifiká. Manipulácia s pôdou a rastlinami si vyžaduje predovšetkým precíznosť. To je základ vedúci ku kvalitne odvedenej práci. Veľmi dôležité je preto vybrať si správnych ľudí a v neposlednom rade i vhodnú techniku.“

Pre záhrady i parky

Tak, ako už bolo spomenuté, spoločnosť Ing. Formánka sa zaoberá okrem samotného predaja kvetov a záhradného príslušenstva i poskytovaním služieb. „Medzi najnáročnejšie zákazky patria rekonštrukcie pôvodných historických parkov, areálov v okolí kaštieľov, kde je potrebné dodržať určité pôvodné, dopredu dané parkové úpravy. Každopádne sú to zaujímavé projekty, kde vždy využijem i spoluprácu s manželkou, ktorá nám dohliada najmä na dodržanie plánu projektu, aby sme sa pri realizácii moc neodklonili, čo sa firmám mnohokrát stáva,“ necháva sa počuť Ing. Formánek. Firma má za sebou doposiaľ viacero väčších či menších zákaziek a ponuka ďalších, na ktorých nám majiteľ ukazoval isté zvláštnosti a špecifiká tejto práce, nenecháva na seba dlho čakať. „Samozrejme, že v zimnom období sa týmto prácam venovať nedá. Teraz len selektujeme jednotlivé ponuky a starostlivo zvažujeme, ktoré by pre nás boli jednak z hľadiska objemu, časových termínov a iných kritérií prijateľné,“ vysvetľuje Ing. Formánek

Technické vybavenie

„Myslím si, že čo sa technického zabezpečenia týka, sme v rámci možnosti a nášho zamerania vybavení celkom slušne. Už dlhšiu dobu som túžil po kĺbovom univerzálnom malotraktore AVANT, ktorý sa radí medzi špičku vo svojej triede. Pri takejto investícii si však každý správny hospodár musí v prvom rade prerátať to, či si ten stroj na seba aj zarobí. Jeho kvalita je na jednej strane nespochybniteľná, no pri každej investícii je nutné si spočítať dva a dva,“ s úsmevom konštatuje Ing. Formánek.

„Som preto veľmi rád že sa nám podarilo minulý rok si tento stroj zadovážiť, nakoľko bol pre nás priam vykúpením. výrazne nám uľahčil množstvo práce najmä svojou univerzálnosťou.“ Predajcom týchto strojov na slovenskom trhu je firma GROLOS s. r. o., ktorá má na ich predaj výhradné zastúpenie. 

Konkrétne sa jedná o malotraktor AVANT 420. Ide o výkonovo i rozmerovo nižšiu triedu týchto „univerzálov“. Zákazky pána Formánka sú poväčšine v záhradách rodinných domov, či na miestach, kde je veľakrát málo miesta, a preto padla voľba práve na tento model.

AVANT 420 je pomocník, ktorého by dnes v záhradníctve nevymenil nikto. „Je to veľmi spoľahlivý stroj, malý kompaktný s jednoduchým ovládaním a pohodlným rýchlym vymieňaním jednotlivých náradí. Práca s ním začne baviť už po pár minútach, kedy si osvojíte jednotlivé ovládacie prvky, ktoré sú riešené veľmi ergonomicky tak, že ovládacie prvky doslova padnú do ruky. Stroj je citlivý, reaguje už pri malom natočení joysticku. Myslím, že za ten čas čo ho máme spravil skutočne slušné množstvo motohodín. 

Pri dodržaní údržbových intervalov a predpísanej starostlivosti sme s ním nemali žiadne technické problémy. Keď sa s ním narába s rozumom a sedí v ňom normálny gramotný človek, nie je dôvod, aby sa vyskytol nejaký problém, opisuje spokojnosť Ing. Formánek. 

Od slov sa už onedlho prešlo k činom, a AVANT 420 ochotne zapózoval pred fotoaparátom. Demonštroval svoju jednoduchosť a univerzálnosť. V priebehu zopár minút sme na ňom vymenili viacero typov náradia, preskúmali ich výhody v prevádzke a opäť sa premiestnili do interiéru, kde nám jednotlivé prídavné zariadenia Ing. Formánek okomentoval. 

Ako prvé sme si vyskúšali z pohľadu Ing. Formánka asi najdôležitejšie zariadenie rekultivátor (pôdna fréza) – pomocník na úpravu terénu pre zakladanie trávnikov. Zjednodušene by sa dalo povedať, že sa jedná o kyprič, ktorým sa nakyprí povrch pôdy. Základný rozdiel je vo fréze a jej protichodnom otáčaní. 

Výhoda tejto opačnej rotácie je v tom, že prípadné nečistoty ako drobné kamene a pod. sú zakopané a následne zahrabané do pôdy, čo je pri spracovaní pôdy pod zakladajúci trávnik veľmi vhodné. Klasickým rotavátorom by sa kamene nezakopali, ale naopak dostali na povrch pôdy. Následne za operáciou nakyprenia nasleduje urovnávanie. Druhým závesným náradím demonštrujúcim jednoduchosť a rýchlosť výmeny bola teda urovnávacia mreža. 

Podkop Avant 210 bol kompletne vylepšený v roku 2009. Hlavným zameraním jeho úpravy bolo vytvoriť uživateľsky prívetivú a jednoduchú konštrukciu. Podkop 210 je trochu väčší než jeho menší brat Podkop 170, čo ho robí všestrannejším nástrojom a poskytuje väčšiu výkopovú hĺbku. Profesionálne hydraulické rekultivátory sú určené na prípravu trávnatých plôch. Rekultivátor frézuje zeminu a zahrabe prípadné kamene a iné objekty do hĺbky 150mm a vytvorí rozdrvenú a vyrovnanú vrchnú vrstvu pôdy /ornicu. Hĺbka rekultivácie je plynulo nastaviteľná pomocou zadného rovnacieho valca. S doplnkovou jednotkou pre siatie je možné vytvoriť hotovú plochu trávnika naraz. Rotačné brány Avant sú základným prídavným zariadením na kultiváciu zeme, dokončovanie záhonov a na rotaváciu. Nastaviteľná hĺbka kultivácie je až do 150 mm. Rotačné brány je možné dovybaviť rovnacím valcom, ktorý po kultivácii pôdu zatlačí a urovná. Výkonná a viacúčelová lyžica – môže sa používať ako klasická lyžica ako aj radlica , sťahovač a drapáková lyžica. Predná časť lyžice sa otvára pomocou dvoch hydraulických piestov, ktoré sú umiestnené na zadnej strane lyžice, čo umožňuje zhŕňanie, vyrovnávanie terénu, naberanie kameňov a úlomky stromov, atď. Pomocou kosačky trávy so zberným boxom 1200 možete jednoducho kosiť a zbierať trávu. Vďaka jej excelentnej nasávacej sile je možné zbierať z trávnika aj listy zo stromov. Mulčovacie nože rozdrvia trávu, listy atď. na drobnú hmotu, ktorá sa zachytáva v zbernom boxu kde sa sformuje do pevnej a celistvej masy. 

Cepová kosačka je valcovým typom kosačky, ktorá je určená na kosenie dlhýchtrávnatých plôch, krovín, kosodreviny a náletovej vegetácie. S ľahkosťou seká do20mm hrubé vetvy drevín. Čepele na hriadeli cepovej kosačky sa pohybujú voľne,takže v prípade, ak narazia na tvrdú prekážku sa podvolia a nezlomia sa. Takto sašetria náklady na čepele, ak pracujete v neznámom teréne.

Zdroj:  www.komunalweb.sk 03/2012, Marek Modráček