Hydraulicky ovládaná upínacia doska na náradie

Na hydraulicky ovládanej upínacej doske sú uzamykacie čapy ovládané hydraulicky priamo z kabíny nakladača. Tým pádom môže obsluha stroja bez vystupovania agregovať alebo odpojiť akékoľvek mechanicky poháňané prídavné zariadenie, čím výrazne zrýchli svoju prácu.

Nakladače série Kód produktu
500-, 700-, e-, R A430622
700A34956
800A434867

KOMPATIBILNÉ MODELY