Zadné prídavné dvojčinné hydraulické výstupy

Dvojčinný zadný hydraulický výstup je vybavený tlakovýmokruhom a okruhom spätného toku (na sériách 400-700aj beztlakovou vratkou). Umožňuje pracovať s prídavnýmizariadeniami so zadnou agregáciou ako sú napr. vyklápacípríves, rozmetadlo piesku a pod.

Nakladače sérieKód produktu
200A36871 *
400A34632
500A35881
R 28A35926
R 35 A35928
Séria eA434521
600A47774
700-800A434872
* nie je možné s ručným ovládaním pojazdu

KOMPATIBILNÉ MODELY