Samovyrovnávanie ramena

Systém samovyrovnávania udržuje polohu prídavného zariadenia voči podložke stále v rovnakej pozícii, odhliadnuc od polohy ramena. Samovyrovnávanie je deaktivované v prípade, že sa zapne plávajúca poloha ramena.

Nakladač sérieKód produktu
500-, e sériaA35553
R28A35886
R35A35868
600A34144
700A35007

KOMPATIBILNÉ MODELY