manipulačné kliešte pre sudy a oblé predmety

MANIPULAČNÉ KLIEŠTE NA SUDY A OBLÉ PREDMETY

Manipulačné kliešte sú určené hlavne na zdvíhanie a manipulovanie z oblými predmetmi. Špeciálne sa hodia na zdvíhanie sudov, stromov s koreňovými balmi a pod. Sila zovretia je nastaviteľná, čo znamená, že všetky predmety môžu byť zdvíhané a držané bez toho, aby hrozilo ich poškodenie.

Manipulačné kliešte sú vybavené dvomi menšími, gumennými úchopmi, ktoré umožňujú manipulovanie aj s menšími a krehkejšími predmetmi. Keď sú kliešte naplno otvorené, dokážu uchopiť aj širšie predmety ako sú sudy a pod.

  • Najjednoduchší spôsob ako zdvihnúť a prenášať prenášať  rastliny, stromy, sudy atď.
  • Výborné zariadenie pre škôlky a záhradné centrá

Voliteľná výbava

A421030 Kónické kliešte 2 ks
A421031 Kliešte na sudy 2 ks

SÉRIA 400, 500, R, 600 & 700

min. priemer uchopeniamax. priemer uchopeniamax. nákladváhakatalóg č.
250 mm1200 mm 650 kg95 kgA34290