Mininakladač Avant 630 - Ján Orosz

Stavebná firma Ján Orosz

Kĺbové nakladače AVANT sme na stránkach nášho časopisu už predstavili prostredníctvom niekoľkých reportáží, pri ktorých sme navštívili spoločnosti, kde sa uplatnili rôzne modely tohto stroja. O univerzálnosti AVANT-u hovoria aj nasledovné riadky, prostredníctvom ktorých by sme chceli predstaviť horúcu novinku, miešaciu lyžicu na betón- unikátne príslušenstvo, jediné svojho druhu na Slovensku.

Unikátne príslušenstvo - po prvý raz na Slovensku

Značka AVANT je známa svojou univerzálnosťou a dostupnosťou mnohorakého príslušenstva, ktoré robí z tohto rozmermi nie veľkého stroja, ideálneho pomocníka takpovediac do voza i do koča. Pri našej ostatnej návšteve u jedného z majiteľov AVANTU, pána Jána Orosza, sme mali možnosť na vlastné oči vidieť a oboznámiť sa s využitím miešacej lyžicu na prípravu betónu.

Firma pána Orosza sídliaca v Nitre vznikla v roku 2004 a zaoberá sa obchodovaním so stavebným materiálom, ako sú špeciálne izolácie, či už tepelné, hydroizolácie a pod. Pred niekoľkými mesiacmi sa rozhodli pre zakúpenie nakladača AVANT 630 (technickú špecifikáciu tohto modelu sme uverejnili v čísle 1/2011), ktorý tak rozšíril ponuku služieb tejto firmy. Aj keď, ako pána Orosz priznal, sa v priebehu uplynulého pol roka so strojom viac-menej len zoznamujú. Napriek tomu však už AVANT stihol participovať na niekoľkých zákazkách. Výborne sa osvedčil pri zimnej údržbe v spojení s radlicou a najbližšie ho čakajú  náročné úlohy pri zakladaní gabionových oporných múrikov. To je aj oblasť, ktorej sa chce v budúcnosti pán Orosz venovať a svoju pôsobnosť stavebníka zamerať, okrem iného, aj na drobné stavebné práce, úpravy súkromných i verejných priestranstiev, a samozrejme v budúcnosti sú v hre aj komunálne služby. Všetky tieto práce AVANT dokáže zvládnuť vďaka širokej palete prídavných zariadení. Okrem už vyššie spomínaných,  firma vlastní výklopnú lyžicu, podkop a paletizačné vidly.

Veľmi zaujímavým prídavným zariadením je miešacia lyžica na betón. Ide o horúcu novinku, ktorú by ste márne hľadali niekde inde na Slovensku. Ako pán Orosz hovorí, táto novinka predstavuje veľmi praktického pomocníka na malých a stredne veľkých stavbách. Pri práci s ňou si vystačí jeden až dvaja pracovníci. AVANT si sám touto lyžicou naberie stavebný materiál – štrk, čiže odpadá prácne plnenie miešačky. Obsluha pridá len vodu a na vrchný rošt položí vrece s cementom, ktoré sa vďaka hrotom pretrhne a vysype cez ochrannú mrežu do miešacieho priestoru lyžice. Po dôkladnom premiešaní sa AVANT presunie priamo k miestu betonáže a výklopným žľabom, podobne ako pri klasickom veľkom domiešavači, vysype pripravenú betónovú zmes na určené miesto. Tento systém práce tak šetrí ďalšiu fyzicky a časovo náročnú operáciu, ktorá by inak musela byť realizovaná ľudskou pracovnou silou za pomoci fúrika a lopaty. Na otázku o hlavných výhodách, ktoré rozhodli o výbere AVANTU spomedzi iných konkurenčných strojov, pán Orosz prezradil: „Presvedčili ma pozitívne referencie iných majiteľov tohto stroja, univerzálnosť garantovaná bohatým príslušenstvom a tiež osobná skúsenosť. Mal som možnosť vidieť prácu tohto stroja na stavbe, kde sa jeho kompaktné rozmery a kĺbové riadenie osvedčili aj pri práci vo vnútri väčších stavieb, dokonca aj na vyšších podlažiach.“