Zvuková signalizácia pri cúvaní

Signalizácia spätného chodu jasným zvukovým signálom upozorňuje okolie na cúvanie nakladača.

Nakladač sérieKód produktu
200A21116
400, séria eA410739
500-,600-,séria R, 735A39980
860iA38525

KOMPATIBILNÉ MODELY