Mininakladač Avant 420 - PD Flóra

PD Flóra v Trenčianskej Teplej

Ing. Andreja Košút, predstaviteľ spoločnosti PD Flóra

Tohoročná jeseň je k poľnohospodárom a záhradníkom milosrdná, aspoň čo sa nástupu chladnej zimy týka. Preto sme využili netypicky teplý záver novembra na návštevu spoločnosti PD Flóra v Trenčianskej Teplej. Firma sa môže pochváliť bohatou históriou a dobrým menom medzi zákazníkmi, ktoré si počas niekoľkých rokov vybudovala tvrdou prácou prevažne vďaka kvalitnej produkcii kvetov. V neľahkej dobe však hľadá aj iné zdroje príjmov a tak pristúpila k diverzifikácii svojej činnosti. Jedným z najnovších pomocníkov v napĺňaní týchto cieľov je novučičký nakladač Avant.

Poľnohospodárske družstvo FLÓRA Trenčianska Teplá

 je jedným z najmenších poľnohospodárskych družstiev na Slovensku. Nie je však typickým poľnohospodárskym podnikom, pretože sa v prvom rade zameriava na pestovanie rýchlorastúcich drevín, rýchlenej a poľnej zeleniny, kvetín a okrasných drevín ako aj budovaním biojazierok. Hospodári na výmere 5,6 ha ornej pôdy. Z tejto výmery je 1,5 ha zasklenej plochy s príslušnými oplotenými voľnými plochami s kompletným vybavením, potrebnými skladovacími kapacitami, objektmi vodného hospodárstva a energetiky. Ako všetci dobre vieme, slovenskí pestovatelia nemajú v súčasnej dobe na ružiach ustlané a aj preto sa firma PD Flóra rozhodla diverzifikovať svoju činnosť. Momentálne sa popri pestovaní balkónových a izbových kvetov venuje aj sadovým úpravám, realizácii parkov a záhrad a údržbe zelene.

Ponuku vo svojej maloobchodnej a veľkoobchodnej predajni najnovšie obohacujú tiež o netradičné druhy bylín a šalátov, liečivé rastliny vhodné na aromaterapiu ako aj produkciu rezkov rýchlorastúcich drevín.V budúcnosti počítajú s organizovaním kurzov tradičných remesiel ako košikárstvo či hrnčiarstvo a s produkciou tradičných lokálnych špecialít. S procesom diverzifikácie spoločnosti súvisí schválený projekt na čerpanie finančnej dotácie z fondov EÚ, ktoré okrem iného poskytli časť finančných prostriedkov potrebných na zakúpenie kĺbového nakladača AVANT 420. Dodávateľom sa stala firma Grolos, s.r.o. z Martina.

Mini nakladače pre záhradu aj komunál

Ako dodávateľ stroja uvádza, nová séria techniky Avant 400 vypĺňa medzeru medzi sériou 200 a 500. Avant 420 predstavuje ucelený a kompaktný stroj s moderným dizajnom, vynikajúcimi ergonomickými, skvelými zdvíhacími a nakladacími schopnosťami. Rozmerovo je kompaktnejší ako séria 500 a vyriešil tak pripomienku zákazníkov požadujúcich dieselový motor v sérii 200, ktorá disponujúcej len benzínovými motormi. Využitie tohto nakladača určite ocenia nielen majitelia hospodárskych dvorov ale aj nároční profesionáli. To potvrdzujú aj slová Ing. Andreja Košúta, predstaviteľa spoločnosti PD Flóra: „Pre Avant sme sa rozhodli po starostlivej úvahe a výbere z niekoľkých ponúk. Tento stroj splnil naše požiadavky na výbornú ovládateľnosť, kompaktné rozmery a široké využitie s pripojením rôzneho pracovného príslušenstva. K základnej verzii sme zakúpili teleskopické rameno, radlicu, podkop, mulčovač a drvič drevného odpadu. Vďaka nemu sa výrazne zvýšila produktivita práce, napríklad pri výsadbe väčších stromov a pri najrôznejších činnostiach týkajúcich sa realizácie a údržby verejnej zelene a záhrad.“ 

Kompaktné rozmery Avantu 420 umožňujú nielen prácu v stiesnených priestoroch, ale sú veľkou výhodou aj pri transporte techniky na pracovisko. Ako sme sa sami mohli presvedčiť, mininakladač sa s osadenou lopatou bez problémov zmestí do vozidla CITROËN Jumper. 

Celkovo šesť modelových radov mininakladačov AVANT poskytuje široké spektrum výkonov a to od 18 HP až po 49 HP. Ich využiteľnosť je podporená nepreberným množstvom dostupných prídavných zariadení, ktoré sa dajú vymeniť veľmi jednoducho a pohodlne v priebehu pár sekúnd. V ponuke dodávateľa sme napočítali viac než dve desiatky typov adaptérov nielen pre klasické záhradnícke práce, ale aj stavebníctvo, zimnú údržbu a aj pre činnosti v komunálnej sfére.