Mininakladač Avant 630 - Kveta s.r.o.

Firma Kveta, s.r.o., Trenčianske Stankovce

Takto pred rokom mali hotovú len základovú dosku. A v decembri 2011 už mohli zahlásiť: Hotovo. Reč je o budove a vlastne aj o celom priľahlom areáli veľkoobchodu firmy Kveta, s.r.o., ktoré vyrástli v Trenčianskych Stankovciach. Vyrástli aj za výdatnej pomoci techniky značky AVANT. 

To bol veľmi dobrý dôvod na to, aby sme sa do Trenčianskych Stankoviec, ktoré sú vlastne už akýmsi predmestím Trenčína, zašli pozrieť aj s našim redakčným nahrávačom a fotoaparátom. V novotou voňajúcom a modernom areáli nás privítal Ing. Vladimír Minárik, konateľ tejto firmy. A ochotne sa s nami - a tým aj s čitateľmi časopisu Komunálna technika - podelil o skúsenosti, ktoré pri budovaní areálu nadobudli práve v práci s technikou značky AVANT.

"V stroji AVANT sme získali šikovného pomocníka, ktorý nám významne pomohol pri budovaní tohto areálu", hovorí Ing. V. Minárik. "Vďaka nemu sme ušetrili ľudí, prácu a aj čas, ktorý bol potrebný na výstavbu."

Inžinier V. Minárik ocenil najmä univerzálnosť stroja AVANT, ku ktorému podľa jeho poznatkov "pasuje" približne 120 rôznych nástavcov. "Je to multifunkčné zariadenie, ktoré dokáže naozaj veľa", hovorí náš hostiteľ.

V Trenčianskych Stankovciach AVANT "zapriahli" a naplno využili najmä pri výstavbe, ale už teraz vedia, že svoje miesto si nájde a si ho zastane aj pri údržbe už hotového areálu. Veľmi sa im osvedčil napríklad pri manipulácii s materiálmi. 

"Všetok materiál sme dávali na palety, a tie sme následne stohovali, čím sme okrem už spomenutých ľudí, práce a času šetrili aj miesto. Skrátka, AVANT nám pomohol vyriešiť značnú časť logistických problémov“, konštatuje Ing. V. Minárik. Veľkou výhodou bolo i to, že budovatelia areálu mali stroj poruke v každom okamihu, čo by sa trebárs v situácii, kedy by sa rozhodli budovať stredisko s vypožičiavanou technikou určite nedalo docieliť. 

Čo všetko dokáže?

"Pri výstavbe sme využili 4,7 metra dlhé žeriavové rameno, čo v praxi znamenalo, že až do výšky prvého poschodia sme pri výstavbe nepotrebovali žeriav. K slovu prišli aj klasické manipulačné paletové vidly", vysvetľuje konateľ firmy. 

Tretím adaptérom, ktorý si kúpili, a aj ho naplno využili, je lyžica "štyri v jednom". Má klasické zuby, a objem je upravený tak, že lyžica môže poslúžiť ako bežná bagrová lyžica. Dá sa však aj "otvoriť", a potom ju možno využívať ako klasickú radlicu. A po doplnení o plávajúce rameno ju možno použiť aj na ďalšie terénne úpravy

AVANT si poradí aj s prácou vo výške

Štvrtým v rade pomocníkov, ktoré si už v Trenčianskych Stankovciach stihli odskúšať i obľúbiť, je snežný pluh. Konateľ firmy považuje aj tohto pomocníka za kvalitný nástroj, ktorý je navyše „hydraulicky natáčatelný“ a veľmi dobre sa s ním manipuluje priamo z kabíny. 

"V jeden deň k nám AVANT prišiel, a už na druhý sme jeho pomocou vykladali materiál z kamiónov", hovorí Ing. V. Minárik. "Zácvik pre prácu s týmto strojom naozaj netrvá dlho; vyžaduje si to len trochu trpezlivosti a zručnosti. A citlivú ruku." AVANT je naozaj citlivý na ovládanie, ale to je jeho výhoda, lebo tým sa dosahuje kvalitnejšia manipulácia s materiálmi. Obsluha stroja si musí zvyknúť predovšetkým na to, že AVANT "sa láme" v strede. "AVANT nám pri výstavbe veľmi výrazne uvoľnil ruky. My sme si naň rýchlo zvykli, a už po veľmi krátkom čase sme v podstate nepretržite rozmýšľali nad tým, ako by sa aj nasledujúca operácia pri výstavbe dala vyriešiť pomocou stroja AVANT", konštatuje konateľ firmy. "Dnes už môžem povedať, že kúpou stroja AVANT sme urobili jednu z našich najlepších investícií, aj keď to určite nebola lacná záležitosť.
Sme však presvedčení, že sa nám oplatí. Veď už doteraz sme veľa prostriedkov ušetrili trebárs len na tom, že sme si nemuseli požičiavať stavebnú techniku." Inžinier V. Minárik je po týchto skúsenostiach presvedčený, že s rozumne vybranými nástavcami sa dá realizovať prakticky celá výstavba podobného objektu, aký v uplynulých mesiacoch vybudovala firma Kveta v Trenčianskych Stankovciach. 

Plány do budúcnosti

"AVANT u nás bude mať čo robiť najmenej desať rokov", hovorí konateľ firmy. "U nás hlivieť určite nebude; my ho zamestnáme a zoderieme ho v práci."

"Postupne budeme dokupovať aj ďalšie nástavce. Presne podľa toho, aké budú naše ďalšie plány a potreby", vysvetľuje Ing. V. Minárik. 

Vo firme Kveta sú rozhodnutí využívať AVANT aj pri údržbe areálu. Už v tohtoročnej zime stroju AVANT obuli na pneumatiky reťaze, a ten sa im odvďačil pri odpratávaní snehu, ktorého bolo tohto roku v okolí Trenčína požehnane. 

Už dnes však vedia, že na údržbu areálu budú potrebovať k stroju AVANT dokúpiť  trebárs metlu. A na kosenie zelených plôch zasa príslušnú kosačku. V nedávnej minulosti už dokúpili ťažné zariadenie, aby AVANT mohol ťahať aj vlastn vlečku. Samozrejme, priebežne mu nájdu uplatnenie aj pri vykladaní tovaru z kamiónov a pri manipulácii s paletami. 

Ak by sa však predsa len stalo, že by po nejaký čas pre stroj AVANT nemali robotu, môžu ho využiť aj tak, že pôjde na zárobok. Budú ním poskytovať klasické mechanizované služby pre iných záujemcov. V tomto prípade je však Ing. V. Minárik tak trochu opatrný. "Stroj bez našej obsluhy však určite požičiavať nebudeme. Na to je pre nás príliš vzácny", hovorí. Aj tento postoj svedčí o tom, že v Trenčianskych Stankovciach si stroj AVANT za veľmi krátky čas dokonale obľúbili. 

"Je to tak", lúčil sa s nami konateľ firmy Kveta, s.r.o., Ing. V. Minárik. "Jednoznačne môžem povedať, že multifunkčný stroj AVANT u nás naplno obstál." 

Zdroj: www.komunalweb.sk, 04/2012, foto a text Bohumil Urbánik