Využitie AVANT

Súčasný trend nielen v komunálnej a záhradnej technike, ale aj v iných oblastiach, vedie zodpovedných pracovníkov k maximálnemu šetreniu výdavkov. Jedným z najdôležitejších faktorov finančných úspor je efektívne využitie vozového a strojového parku počas celého roka. 

Univerzálny nakladač AVANT

Spoľahlivý univerzálny nakladač

Ideálnym riešením je univerzálny nosič náradia, na ktorý je možné agregovať viac druhov pracovného náradia. Medzi takéto univerzálne nosiče patria kĺbové nakladače značky AVANT.

Fínska spoločnosť  AVANT TECNO OY je výrobcom univerzálnych nosičov náradia so zameraním na čo najširšie spektrum zabezpečovaných prác  v oblastiach komunálnych služieb, stavebných prác, údržby zelene, pozemkov a hospodárskych dvorov, prepravy materiálu a poľnohospodárstva. Stále prebiehajúci vývoj v spoločnosti AVANT dáva záruku rozvoja šírky ponúkaných príslušenstiev, čo znamená zväčšujúci sa rozsah využitia tejto mechanizácie.

Základom koncepcie mechanizácie AVANT je univerzálny nakladač,  ku ktorému sa pripája príslušenstvo zabezpečujúce čo možno najširšiu ponuku potrebných prác. Univerzálny nakladač AVANT má pevnú kĺbovú konštrukciu, ktorej unikátne riešenie robia z AVANTU vo svojej triede výnimočný stroj. Spolu s ďalšími vlastnosťami zdokonaľujú komfort používateľa, pracovnú výkonnosť a samozrejme  kvalitu práce. Dokonalé schopnosti  zdvižnej kapacity a manipulácie s materiálom dokážu zvládnuť aj ťažké práce bez straty možnosti plynulej prevádzky.

Prvotriedne vlastnosti a všestrannosť využitia mechanizácie AVANT vyniká najmä v nasledujúcich oblastiach:

Univerzálny nakladač AVANT

Univerzálny nakladač pre komunálne práce a údržbu ciest, chodníkov, ulíc, trávnatých plôch

Nakladače AVANT sú prvotriednymi strojmi vo svojej triede aj vďaka prácam spojených s údržbou komunikácií. Robustný, ale pritom kompaktný nakladač je neprekonateľný ako pri odstraňovaní snehu, napríklad na úzkych chodníkoch, tak aj pri kosení trávy v parkoch a záhradách medzi záhonmi kvetov. Ide hlavne o komunálne práce a práce spojené s údržbou ciest, chodníkov, pozemkov, hospodárskych dvorov, trávnatých plôch miest a obcí:

 • čistenie spevnených plôch
 • kosenie trávnikov (aj veľkých plôch v krátkom čase)
 • šetrovanie trávnikov (hnojenie, chemické ošetrovanie, prevzdušňovanie...)
 • ošetrovanie výsadieb stromov, krov, trvaliek (odburiňovanie, zálievka, hnojenie, chemické ošetrenie...)
 • odstraňovanie snehu vrátane frézovania
 • zametanie snehu  na nerovných povrchoch
 • zametanie a zbieranie odpadu a lístia
 • údržba a čistenie  dvorov a ulíc, vysokotlakové čistenie dvorov a ulíc
 • rozmetanie posypového materiálu
 • práce na pojazdnej plošine
 • strihanie a zarovnávanie živých plotov a kosenie dlhej trávy, kosenie trávy v okolí ciest, priekop, nábreží a iných plôch
 • odstraňovanie dreveného odpadu štiepkovaním
 • preprava materiálu, úprava a zarovnávanie terénu
 • frézy na pne - odstraňovanie a frézovanie pňov stromov
 • výkopové práce, zhotovovanie rýh na kanalizáciu, kladenie potrubia a káblov
 • opravy a údržba asfaltových ciest frézovaním
 • zber kameňov

Záhradníctvo a záhradná architektúra

S AVANTom môžete vykonávať rôznorodé práce ako nakladanie, kopanie, odstraňovanie zeminy, čistenie a úpravu povrchov. Široký výber prídavných zariadení pre záhradníctvo vám uľahčí a urýchli prácu a zaistí mimoriadne výhodnú investíciu.

 • príprava terénu, zarovnávanie a nivelácia terénu
 • spracovanie pôdy  rotavátorom a kultivácia pôdy
 • založenie trávnika pokladaním trávnych kobercov, založenie trávnika výsevom
 • rekonštrukcie trávnikov
 • prevzdušňovanie trávnikov
 • kosenie trávnikov, mulčovanie trávy so zberom, alebo bez zberu
 • údržba trávnikov rôznej údržbovej intenzity
 • výroba kompostu
 • zhotovenie fontán, kaskád, okrasných rybníkov a plaveckých bio-rybníkov
 • kosenie vysokých trávnatých plôch, krovín, kosodreviny a náletovej vegetácie
 • zastrihávanie živých plotov
 • kosenie trávy v okolí ciest, priekop a nábreží
 • zarezávanie okrajov trávnikov, živých plotov, okrasných výsadieb
 • zber lístia a trávy

Malé kĺbové nakladače v stavebníctve

V stavebníctve je AVANT výborným strojom pri manipulácii s materiálom, nakladaním a odstraňovaním zeminy. AVANT vďaka svojej širokej škále prídavných zariadení má naozaj mnohostranné využitie, čo uvítajú stavbári vykopávaní základov, dávkovaní piesku, doprave a preprave materiálu.

 • kladenie zámkovej dlažby, prírodného kameňa, 
 • výkopy základov, rýh pre ukladanie inžinierskych sietí a prípojok aj v stiesnených podmienkach
 • výkopy rýh pre závlahový systém, zhotovenie bazénov a jazierok
 • zhotovenie oporných múrov (kameň, betón, tehla...),výroba suchých  múrikov
 • zhotovenie detských ihrísk
 • zhotovenie oplotenia, vŕtanie dier
 • hrubé terénne úpravy
 • preprava a odvoz materiálu
 • jemné terénne úpravy
 • odvodnenie pozemkov
 • demolačné a búracie práce, renovačné práce múrov a budov
 • frézovanie, opravy a údržba asfaltových ciest
 • výroba a preprava betónu

Lesníctvo

Lesníctvo a práce súvisiace so spracovaním palivového dreva a drevného odpadu. Ide najmä o tieto druhy prác:

 • sťahovanie stromov z ťažko dostupných miest
 • odstraňovanie a frézovanie pňov stromov
 • odstraňovanie koreňov stromov a skál
 • štiepkovanie dreveného odpadu
 • rezanie a štiepanie drevených klátov
 • preprava dreva z lesa pomocou vývozu s ramenom

Poľnohospodárstvo

V poľnohospodárstve sa AVANT veľmi dobre uplatní pri rozvážaní krmiva, čistení úzkych stajní a ohrád a pri ďalších stavebných prácach na farme. Široký výber prídavných zariadení vám zaručí výhodnú investíciu, ktorá uľahčí vašu prácu a taktiež ušetrí váš cenný čas.

 • roznášanie a preprava siláže
 • zhŕňanie starej siláže pre distribúciu nového krmiva
 • dávkovanie siláže a krmiva
 • rezanie siláže
 • preprava a zdvíhanie balíkov sena a siláže
 • nakladač na hnoj - manipulácia a preprava hnoja
 • dávkovanie kŕmnej múky a zrna
 • dávkovanie kŕmnej slamy
 • čistenie a zametanie krmiva
 • zarovnávanie a úprava konských arén
 • manipulácia s veľkými balíkmi a vrecami
 • zber kameňov z polí

Ďalšie oblasti pracovných činností zabezpečovaných pripojením vhodného príslušenstva sa neustále vyvíjajú na základe aktívnej komunikácie so zákazníkmi. 

Požiadavky a pripomienky zákazníkov na rozsah prác a zlepšenie existujúcich riešení sa vyhodnocujú a na ich základe sa vyrábajú ďalšie potrebné náradia. AVANT vyrába svoje produkty za pomoci najmodernejšej technológie a metód a ťaží zo sériovej výroby. Kontrola kvality, testovanie a rozsiahle testy každého stroja sú neodmysliteľnými vlastnosťami systému kvality firmy AVANT.