Ramenový mulčovač

uhlová radlica

Ramenový mulčovač je schopný dosiahnuť aj na miesta kde nie je možné dostať sa s nakladačom. Toto zjednodušuje mulčovanie trávy a buriny v jarkoch, priekopách, nábrežiach a iných ťažko dostupných miestach a zároveň robí túto prácu bezpečnejšou. Mulčovacia kosa je vybavená proporcionálnym ovládaním a joystickom pre plynulé a presné pohyby s ramenom a mulčovačom.

Odporúča sa, aby bol váš mininakladač Avant vybavený kabínou (L, LX alebo DLX) za účelom ochránenia obsluhy pred zmulčovaným, odlietajúcim materiálom. Pri agregácii tohto mulčovača s modelom Avant série 600 sa doporučuje extra prídavné závažie (A49063) na dosiahnutie lepšej  stability.

Séria 600 & 700

Dosah ramena3500 mm
Pracovná šírka1000 mm
Hmotnosť350 kg
KódA410727